Studium v České republice

Chceš studovat v České republice a nechce se ti učit česky? Pomůžeme ti najít vysokou školu s výukou v angličtině.

V České republice se nachází 67 akreditovaných vysokých škol, z toho 39 soukromých, 26 veřejných a 2 státní. Na většině soukromých škol je možné studovat v anglickém jazyce. Školy nabízejí kolem 1 000 různých studijních programů.

V České republice studuje kolem 43 000 zahraničních studentů.

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je vysokoškolské studium v České republice finančně dostupnější, životní náklady jsou nízké. Vzhledem ke své poloze v srdci Evropy umožňuje Česká republika cestování do jiných evropských zemí.

Vysokoškolský systém
v České republice

České vysoké školství má tradici již 600 let. V roce 1348 založil český vládce Karel IV. v Praze univerzitu, která je nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Jedná se o Karlovu univerzitu.

Vysokoškolské vzdělávání se dělí na tři stupně: bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Bakalářské studium trvá zpravidla 3 – 4 roky a student po úspěšném ukončení získá titul bakalář (Bc.), bakalář umění (BcA.). Titul je psán před jménem.

Magisterské studium trvá většinou dva roky, pokud se jedná o navazující studium předchozího oboru. V případě nenavazujících programů může být doba studia 4 – 6 let. Po úspěšném ukončení magisterského studia student získá titul magistr (Mgr.), magistr umění (MgA.), inženýr (Ing.), inženýr architekt (Ing. Arch.), doktor medicíny (MUDr.), zubní lékař (MDDr.), doktor veterinární medicíny (MVDr.). Tyto tituly se píší před jménem.

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterských oborů a zpravidla trvá 3 roky. Studenti získají titul doktor (PhD.) nebo doktor teologie (Th.D.). Tyto tituly se píší za jménem.

Proč právě Česká republika?

EU
Schengenský prostor
Česká republika
6.
nejbezpečnější stát
Česká republika
2,3%
nezaměstnanost
Česká republika

Vysokoškolský
školní rok

Školní rok se dělí na dva semestry.

Zimní semestr začíná v září – říjnu, je ukončen zápočty a zkouškami, zkouškové období je zpravidla v lednu.

Letní semestr začíná v únoru, je ukončen stejným způsobem, zkouškové období probíhá obvykle do konce června.

V posledním roce studia se student věnuje psaní bakalářské/magisterské/doktorské práce a je povinen složit závěrečné státní zkoušky.

Poté je mu vydán diplom o úspěšném ukončení vysokoškolského studia.

Zájemcům pomůžeme:

  • vybrat vhodnou univerzitu a studijní obor
  • splnit podmínky k přijetí na zvolenou vysokou školu
  • zařídit ubytování na území České republiky
  • podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia
  • s výběrem letenek i transferem z letiště
  • před odletem zajistit vše potřebné týkající se budoucího pobytu v České republice
  • vyřídit status studenta v České republice
  • v rámci poradenské činnosti s počáteční orientací v zemi pobytu
  • Uspokojíme i veškerá nadstandardní přání našich klientů.

Spolupracujeme s

Jsme tady pro vás