Spojujeme lidi
s budoucností

NAJDEME PRO VÁS PRÁCI

Chceš pracovat v České republice?

Společnost Avropada Karyera se zabývá propojením uchazečů o práci s potenciálními zaměstnavateli v České republice.

Na základě požadavků našich klientů působících v ČR vyhledáme v Ázerbájdžánu vhodné zájemce o práci u těchto společností. Po vícekolových rozhovorech se zájemci, případných testech a důkladné analýze jejich pracovních zkušeností, vzdělání, osobní situace a v neposlední řadě požadavků a potřeb tyto uchazeče propojíme s potenciálními zaměstnavateli.

Avropada Karyera zorganizuje osobní pohovory mezi společností a kandidáty, na jejichž základě si zaměstnavatel vybere své budoucí zaměstnance, se kterými uzavře pracovní smlouvu.

Pro úspěšné kandidáty zajistíme všechny potřebné náležitosti pro získání pracovního oprávnění v ČR. Vybrané kandidáty provedeme celým procesem zažádání o pracovní oprávnění a rovněž zajistíme zastupování kandidátů u českých úřadů v Ázerbájdžánu i v ČR.

Kandidátům poskytujeme na základě pověření klientem full servis před i během samotného příjezdu do ČR. Naším cílem je 100% spokojenost všech stran.

Zájemcům pomůžeme:

 • Propojení s vhodným zaměstnavatelem v ČR
 • Poskytnutí informací o zaměstnavateli, pracovní pozici, podmínkách spolupráce, české pracovně-právní legislativě atd.
 • Zajištění nezbytností pro žádost o získání pracovního povolení v ČR vč. poradenství, provedení celým procesem a zastupování před českými úřady
 • Poradenství týkající se života v ČR
 • Asistenci při odjezdu a příjezdu do ČR, pomoc při nečekaných událostech

Uchazeči se stávají našimi plnohodnotnými partnery.

Velký důraz klademe nejen na spokojenost celku, ale každého jednotlivého článku.

NAJDEME PRO VÁS STUDIUM

Chceš studovat v České republice?

Chceš studovat v České republice a neumíš česky? Pomůžeme Ti najít vysokou školu s výukou v anglickém jazyce.

V ČRexistuje 65 akreditovaných vysokých škol – 39 soukromých a 26 státních. Školy nabízí přibližně 1000 studijních programů. Na většině soukromých škol je možnéstudovat v anglickém jazyce.

V ČR studuje 43 000 zahraničních studentů.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je vysokoškolské studium v ČR pro zahraniční studenty finančně dostupnější a životní náklady jsou nižší. Výhodné geografické umístění ČR v srdci Evropy nabízí snadné cestování do ostatních evropských zemí.

Zájemcům pomůžeme:

 • Vybrat vhodnou vysokou školu a studijní obor
 • Splnit administrativní podmínky k přijetí na zvolenou vysokou školu
 • Zařídit ubytování na území ČR
 • Podat žádost o dlouhodobé vízum za účelem studia
 • Vybrat letenky a zajistit transfer z letiště
 • Zajistit vše potřebné před odletem týkající se budoucího pobyt v ČR
 • Vyřídit status studenta v ČR
 • Nabízíme poradenskou činnost v počáteční orientaci v ČR
 • Zajistíme také nadstandardní přání našich klientů.

Students testimonials

Samaddin

Můj odjezd do ČR proběhl bez problémů. Avropada Karyera mi vyřídila všechny potřebné věci. V nové práci jsem moc spokojený.

MOJE
ZKUŠE-
NOST

Seymur

Novou práci v Čechách jsem dostal jen díky společnosti Avropada Karyera. Po celou dobu mi velmi pomáhali nejen s vyřizováním nutných formalit, ale i soukromých záležitostí. Z práce i ČR jsem nadšený. Už se učím česky :)

Toghrul

Avropada Karyera mi pomohla nejen s výběrem vhodné vysoké školy v ČR, ale i s vyřízením celého procesu a přesunem do ČR. Cením si hlavně toho, že mi pomohli splnit všechny požadavky školy pro přijetí ke studiu. Studium v českém jazyce není tak náročné, jak by se mohlo zdát. Znalost dalšího jazyka mi určitě pomůže v mé kariéře.

Kamran

Nelituji, že jsem se odhodlal k odvážnému kroku, využil nabídku a vycestoval za prací do vzdálené a neznámé země. Přijali mě příjemní a pracovití lidé a pohostinná země. Tento krok mi změnil život.

Jafar

O společnosti Avropada Karyera jsem se dozvěděl na Facebooku. Moc se mi líbil přístup jejich zaměstnanců. Zodpověděli všechny mé dotazy nejen o práci, ale také o životě v ČR a o tom, co mě tady čeká. Stejně tak se věnovali i mé rodině. Spolupráci s nimi doporučuji!

Firuz

Vždycky jsem chtěl studovat v zahraničí. Česká republika mi nabízí vše, co chci a hlavně potřebuji. Vysokou školu s tradicí a dobrou pověstí, kvalitní vzdělání, možnost poznávat ostatní evropské státy, navázat přátelství po celém světě díky zahraničním studentům a dobré životní podmínky. ČR a především Praha jsou prostě super!

Elgun

Práce v Česku splnila má očekávání na více než 100 %. Po příjezdu pro nás bylo vše připravené, pomohli nám s usazením se v cizí zemi, s orientací ve městě, v práci nás přijali velmi přátelsky. Pracoviště splňuje vysoké standardy ve všech směrech.

Jsme tady pro vás

Proč právě Česká republika?

EU
Schengenský prostor
Česká republika
6.
nejbezpečnější stát
Česká republika
2,3%
nezaměstnanost
Česká republika

Companies testimonials

previous next
 • Spolupráci se společností Avropada Karyera hodnotíme jako vysoce efektivní. Komunikace s nimi je díky kvalifikovanému týmu bezproblémová, vždy přesně vyhoví veškerým našim požadavkům na hledané zaměstnance.

  GATE

  Jakub Pistorius
  Client Service director

 • Naše vysoká škola CEVRO Institut ráda přijala nabídku společnosti Avropada Karyera rozšířit řady našich cizojazyčných studentů o mladé lidi z Ázerbájdžánu. Je to další krok v naplňování koncepce naší školy být otevřenou platformou v multikulturním světě a vést v tomto duchu zaměření školy i myšlení našich vyučujících i studentů. Jde tak o další obohacení a oboustranně prospěšnou spolupráci, kterou velmi dobře a profesionálně zprostředkovává společnost Avropada Karyera.

  CEVRO Institut

  Prof. Josef Šíma, Ph. D.
  rektor

Jsme tady pro vás

Pokud máte zájem o bližší informace o možnosti zaměstnání nebo studia, neváhejte nás kontaktovat.

Komunikovat s námi můžete v češtině, angličtině, ruštině a ázerbájdžánštině.